|

ابطال پروازهای چارتری

سیستم فروش شرکت‌های هوایی، بدون تغییر

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: به شرکت‌های هوایی اعلام شده که پروازهای چارتری خود را ابطال و یا کمتر کنند

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: به شرکت‌های هوایی اعلام شده که پروازهای چارتری خود را ابطال و یا کمتر کنند، اما این روش فروش بلیت همچنان در سیستم فروش شرکت‌های هوایی ادامه خواهد داشت.

 

منبع: ایرنا

منبع: ایرنا

ارسال نظر