|

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها اعلام کرد:

رشد پروازهای داخلی و خارجی در ۱۰ سال گذشته و انجام بیشترین پروازها در سال ۹۶

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به افزایش نشست و برخاست و اعزام و پذیرش مسافر در بخش هوایی گفت: این آمار در شرایطی محقق شد که صنعت حمل و نقل هوایی تحریم است.

به گزارش کن نیوز  به نقل از فارس، رحمت‌الله مه‌آباد  با اشاره به مأموریت‌های اصلی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: راهبری، مدیریت و توسعه فرودگاه‌های کشور برای تسهیل خدمات حمل و نقل‌ ایمن  هواپیما‌ها، مسافر و بار و ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی در فضای کشور و فرودگاه‌ها به پروازهای داخلی و بین‌المللی و هدایت هواپیما در مسیرهای هوایی و محدوده فرودگاه‌ها از مأموریت‌های شرکت است.

وی ادامه داد: همچنین طراحی، تجهیز و کنترل مسیرهای هوایی کشور و طرح‌های نشست و برخاست هواپیما‌ها، از دیگر مأموریت‌های اصلی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است.

انجام بیشترین نشست و برخاست داخلی و بین‌المللی در سال ۹۶

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به ‌آمار و اطلاعات نشست و برخاست پروازهای داخلی در ۱۰ سال‌ اخیر بیان کرد: از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۶ ‌تعداد متوسط‌ نشست و برخاست‌ پروازهای داخلی، ۲۷۸ هزار و ۴۳ فروند بوده است.

مه‌آبادی ادامه داد: در این ۱۰ سال بیشترین نشست و برخاست پرواز داخلی در سال ۹۶ با رقم ‌۳۷۰ هزار و ۶۶۱ فروند ثبت شد و کمترین آن مربوط به سال سال ۸۷ با رقم ۲۰۲ هزار و ۱۰۰ فروند بوده است.

وی با بیان اینکه تعداد نشست و برخاست پروازهای خارجی در متوسط ۱۰ ساله، عدد ۶۳ هزار و ۹۶۰ فروند ثبت شد، گفت:‌ بیشترین آمار نشست و برخاست پرواز بین‌المللی در ۱۰ سال اخیر مربوط به سال ۹۶ با رقم ۸۴ هزار و ۹۵۷ فروند و کمترین آن مربوط به سال ۸۷ با رقم ۴۴ هزار و ۵۰۵ فروند بوده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اضافه کرد: متوسط کل نشست و برخاست‌های پروازهای داخلی و بین‌المللی کشور ‌در ۱۰ سال اخیر‌ ۳۴۲ هزار و ۲ فروند بود که این رقم فقط ‌در سال ۹۶ عدد ۴۵۵ هزار و ۶۱۸ فروند بود.

اعزام و پذیرش ۱۲.۵ میلیون مسافر بین‌المللی در سال ۹۶

وی گفت: در بخش اعزام و پذیرش مسافر داخلی در سال‌های ۸۷ تا پایان ۹۶، به طور متوسط ۳۲ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۷۴۲ نفر اعزام و پذیرش شدند که این رقم در پروازهای بین‌المللی ۹ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۷۸ نفر بود و متوسط کل مسافران داخلی و بین‌المللی در این ۱۰ سال ۴۱ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۸۲۰ نفر ثبت شد.

مه‌آبادی ادامه داد: در سال ۹۶ رقم اعزام و پذیرش مسافر داخلی ۴۴ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۶۱۳ نفر و رقم اعزام و پذیرش مسافر بین‌المللی ۱۲ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۵۹۲ نفر بود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بیان کرد: در بخش ارسال و پذیرش بار وپست در سال‌های ۸۷ تا پایان ۹۶، به طور متوسط ۴۱۸ هزار و ۸۷۲ تن  ارسال و پذیرش بار و پست انجام شد که ۲۴۰ هزار و ۴۹۳ تن مربوط به پروازهای داخلی و ۱۷۸ هزار و ۳۷۹ تن مربوط به پروازهای بین‌المللی است.

مه‌آبادی اظهار داشت: متوسط رشد ۱۰ سال اخیر در نشست و برخاست ۶۰۵ درصد و در ‌اعزام و پذیرش‌ ۶.۸ درصد‌ است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به رشد ۵ ساله دوم نسبت به ۵ ساله اول، گفت: در نشست و برخاست ۲۸ درصد رشد و در اعزام و پذیرش ۳۸ درصد رشد محقق شد و باید توجه داشت که این ارقام اغلب در شرایط تحریم محقق شده است.

ارسال نظر