|

شرکت هواپیمایی ایرفلوت روسیه:

لغو پروازهای ایرفلوت از مسکو به آمریکا، مکزیک و کوبا

دلیل لغو این پروازها بسته شدن آسمان اتحادیه اروپا در مقابل پروازهای روسیه است

ارسال نظر