|

شروع دوباره پروازهای مسافری از فرودگاه کابل

پس از خروج نظامیان آمریکا و غرب از کابل و تعلیق شدن پروازهای فرودگاه این شهر، روز گذشته نخستین پرواز مسافری از فرودگاه کابل به مقصد قطر انجام شد .

 

ارسال نظر