|

در پی تحولات اخیر افغانستان آسمان این کشور تا اطلاع ثانوی بسته است.

پیش از این نیز مقام‌های هوایی افغانستان اخطارهایی را مبنی بر ضرورت تغییر مسیر پروازها از آسمان کابل داده بودند؛ در این هشدار اشاره شده که حریم هوایی کابل در اختیار نیروهای نظامی قرار گرفته و به هواپیماهای عبوری توصیه کرده برنامه‌ریزی مسیر خود را تغییر دهند.

 

ارسال نظر