|

ابراز ناامیدی آمریکا از تعرفه‌های اروپا بر بوئینگ

نماینده تجاری آمریکا اعلام کرد، این کشور از تصمیم اتحادیه اروپا برای وضع تعرفه‌های تجاری بر هواپیما‌های بوئینگ ابراز ناامیدی کرد.

 نماینده تجاری آمریکا اعلام کرد، این کشور از تصمیم اتحادیه اروپا برای وضع تعرفه‌های تجاری بر هواپیما‌های بوئینگ ابراز ناامیدی کرد.

ارسال نظر