|

حال عمومى کاپیتان هواپیماى سانحه دیده، خوب است

وى در بیمارستان تحت مداوا بوده و شایعات مبنى بر وخیم بودن حال سرنشینان، کذب است.

ارسال نظر