|

انجمن شرکت‌های هواپیمایی آمریکا اعلام کرد:

تهدید خطوط هوایی آمریکا؛ مسافران ماسک نزنند وارد هواپیما نمی‌شوند

برخی خطوط هوایی در آمریکا تهدید کردند مسافرانی را که ماسک به صورت نزنند به هواپیما راه نخواهند داد.

 انجمن شرکت‌های هواپیمایی آمریکا اعلام کرد برخی خطوط هوایی قصد دارند از ورود مسافرانی که ماسک به صورت نزنند جلوگیری کنند. این درحالی است که طبق قوانین آمریکا، شرکت‌های هواپیمایی این کشور قدرت چندانی برای اجبار مسافران به زدن ماسک درون هواپیما ندارند. با این حال خطوط هوایی بزرگی چون دلتا، آمریکن، هاوایی، آلاسکا و جت بلو اعلام کرده‌اند ممکن است از ورود مسافران بدون ماسک به درون هواپیما جلوگیری کنند.

این اقدام خطوط هوایی در آمریکا به دلیل ادامه شیوعَ کرونا در این کشور و مرگ روزانه صدها نفر انجام می‌شود. این خطوط هوایی اعلام کرده‌اند مسافران تنها زمانی می‌توانند ماسک را از روی صورت خود بردارند که مشغول خوردن یا آشامیدن باشند.

منبع: رویترز

ارسال نظر