|

اداره مهاجرات بریتانیا می‌گوید که تعداد مسافرانی که وارد فرودگاههای بریتانیا شدهاند نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۹۹ درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار رسمی در ماه آوریل فقط ۱۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر از راه هوایی وارد بریتانیا شده اند.

تعداد افرادی که از مسیر هوایی وارد بریتانیا شدند از ۷ میلیون و صد هزار نفر در ماه ژانویه به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفردر ماه مارس کاهش یافته است.

شرکت های هواپیمایی به شدت از بابت تعطیلی ناشی از شیوع کرونا ضرر دیدند و از جمله امروز اعلام شد که شرکت هواپیمایی ایزی جت مجبور است که ۳۰ درصد کارکنانش را تعدیل کند.

منبع: بی‌بی‌سی

ارسال نظر