|

طبق اطلاعیه شرکت هواپیمایی GOL این شرکت برزیلی بابت زمینگیر شدن ۷۳۷ مکس مبلغ ۴۱۲ میلیون دلار از بویینگ غرامت دریافت می‌کند.

به عنوان یکی از بزرگترین مشتریان بویینگ، زمینگیر شدن مکس ضربه‌ای بزرگ برای GOL محسوب می‌شود؛ هرچند این شرکت هواپیمایی همچنان به مکس متعهد می‌باشد.

بویینگ ۷۳۷ مکس پس از دو سانحه مشابه در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ زمینگیر شد.

ارسال نظر