|

فلای‌دبی تا آخر ژوئن پروازی نخواهد داشت

عدم آغاز مجدد پروازها ناشی از روند ثابت شیوع کووید-۱۹ می‌باشد.

پروازهای مسافربری همچنان تا تاریخ چهارم ژوئن تعلیق خواهد بود، این در حالی است که برخی پروازهای نجات مبنی بر بازگرداندان شهروندان امارات متحده عربی به کشور همچنان در حال انجام است.

محدودیت‌های پروازهای امارات متحده عربی از تاریخ ۲۴ مارس آغاز شده و کشور در قرنطینه سراسری به سر می‌برد

ارسال نظر