|

شرکت هواپیمایی ایرنیوزلند اعلام کرد:

افزایش پروازهای ایرنیوزلند

شرکت هواپیمایی ایرنیوزلند اعلام کرد که به دنبال اطلاعیه دولت مبنی بر کاهش شیوع کووید-۱۹ در هفته آینده، قصد دارد پروازهای داخلی خود را افزایش دهد.

هرچند نیاز به رعایت فاصله اجتماعی، ممکن است این اقدام را ممکن نسازد. این شرکت با حدود تنها ۲۰ درصد از ظرفیت حالت عادی خود پروازها را آغاز خواهد کرد.

نیوزیلند در حال حاضر در سطح هشدار ۳ قرار دارد، اما دولت روز دوشنبه تصمیم می‌گیرد که آیا میزان سطح هشدار را به عدد ۲ کاهش خواهد داد یا خیر.

ایرنیوزلند می‌گوید زمانی که اعلام سطح ۲ توسط دولت تأیید شود، برنامه داخلی خود را اعلام خواهد کرد.

ارسال نظر