|

شرکت هواپیمایی نروژ:

خطوط هوایی نروژ در ماه آوریل تنها ۴۱۰۰۰ مسافر را جا‌به‌جا کرده است

این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۹، کاهش ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در حالی اغلب ناوگان این خطوط هوایی زمینگیر شده‌اند، این شرکت در حال تلاش برای بازیابی اوضاع مالی خود و مبارزه با ویروس کرونا با ترفندهای متفاوت است.

ز در ماه آوریل تنها ۴۱،۳۱۱ مسافر را جا‌به‌جا کرده است، این عدد در مقایسه با آوریل سال گذشته، از یک افت ۳ میلیون نفری پرده برمی‌دارد.

 

ارسال نظر