|

شرکت هواپیمایی حامل پرچم بریتانیا:

بازنشستگی زودهنگام ناوگان بویینگ ۷۴۷ بریتیش ایرویز

شرکت هواپیمایی حامل پرچم بریتانیا تصمیم دارد ناوگان بویینگ ۷۴۷ خود را زودتر از موعد بازنشست کند.

ناوگان بویینگ ۷۴۷ بریتیش ایرویز سال گذشته که این شرکت هواپیمایی صدمین سالگرد خود را جشن گرفت، مورد توجه بسیاری قرار گرفت.

این ناوگان نه به اندازه کنکورد، اما سمبلی نمادین برای بریتیش ایرویز می‌باشد.

ارسال نظر