|

شرکت هواپیمایی قطر اعلام کرد:

ادامه پروازهای قطر ایرویز به ۵۲ مقصد

شرکت هواپیمایی قطر اعلام کرد که با اینکه صنعت هوانوردی به دلیل ویروس کرونا بزرگترین رکود تاریخ خود را تجربه می‌کند اما تا پایان ماه مه پروازهای خود را به ۵۲ مقصد افزایش خواهد داد.

در حالی که خطوط هواپیمایی در سراسر جهان با مشکلات بسیاری مواجه‌اند و پروازهای خود را بطور کامل لغو کرده‌اند، قطر ایرویز همچنان برخی پروازهای خود را انجام می‌دهد.

با افزایش مقاصد پروازی این شرکت در حال بازگشت به حالت سابق خود می‌باشد اما این روند بیش از چند ماه زمان خواهد برد.

ارسال نظر