|

کمک ۷ میلیارد یورویی دولت فرانسه به ایرفرانس

سازمان نظارت بر رقابت اتحادیه اروپا کمک‌ دولتی فرانسه به شرکت هواپیمایی این کشور را تصویب کرد

این کمک ۷ میلیارد یورویی منظور تسکین و بهبود بحران به وجود آمده فعلی ناشی از ویروس کرونا است.

شرکت‌های هواپیمایی در‌ سراسر اروپا برای بهبود وضعیت خود به دنبال کمک‌های دولتی هستند.

اتحادیه اروپا اهمیت نجات هواپیمایی فرانسه را گوشزد کرد، چرا که این شرکت دارای بیش از ۳۰۰ فروند هواپیما در ناوگان خود می‌باشد و به بازگرداندن شهروندان فرانسوی به کشورشان کمک بسیاری کرده است.

ارسال نظر