|

تمدید ممنوعیت پروازهای هندوستان

هند ممنوعیت پروازهای داخلی و بین‌المللی را تا تاریخ ۱۷ مه تمدید کرد.

در حال حاضر فقط پروازهای باری و پروازهایی که مجوز سازمان هواپیمایی کشوری هند را داشته باشند انجام می‌شوند.

تمدید ممنوعیت پروازها به دستور وزارت امور داخلی انجام شده است.

پس از تاریخ ذکر شده نیز پرواز به مناطقی که تحت تاثیر کرونا باشند باز هم تعلیق خواهد ماند.

ارسال نظر