|

جان هلند میرعامل فرودگاه بین‌المللی هیترو لندن گفت:

رعایت فاصله اجتماعی در فرودگاه امکان پذیر نیست

جان هلند میرعامل فرودگاه بین‌المللی هیترو لندن، اعمال فاصله اجتماعی در پروازها و فرودگاه‌ها را غیر ممکن دانست.

وی افزود پروازها می‌بایست با رعایت اصول بهداشتی مسافرین اعم از استفاده از ماسک و دستکش انجام شوند.

آقای هلند معتقد است که اگر قرار باشد برای پذیرش ۴۵۰ مسافر به یک هواپیما فاصله اجتماعیرعایت شود باید یک صف یک کیلومتری تشکیل شود که این کار عملا غیر ممکن می‌باشد.

وی در ادامه اضافه کرد که فرودگاه‌ها باید تا زمان کشف واکسن ویروس کرونا، اقدامات بهداشتی را برای به حداقل رساندن شیوع ویروس انجام دهند.

ارسال نظر