|

شرکت هواپیمایی امارات :

ناوگان امارات در فرودگاه ناتمام دبی

شرکت هواپیمایی امارات برخی از هواپیماهای ناوگان خود را جهت زمینگیر کردن آن‌ها به فرودگاه world central دبی انتقال داده است.

این فرودگاه که در ۳۰ مایلی فرودگاه کنونی دبی قرار دارد در آینده‌ای نه چندان دور مرکز اصلی شرکت هواپیمایی امارات خواهد بود؛ هرچند در حال حاضر بیشتر مورد استفاده شرکت‌های هواپیمایی ترابری و ارزان قیمت قرار می‌گیرد، همچنین نمایشگاه هوایی دبی نیز در این فرودگاه برگزار شد.

این فرودگاه در شرایط فعلی مکان مناسبی برای نگهداری هواپیماهای از پرواز تعلیق شده می‌باشد.

شرکت هواپیمایی امارات ۲۷۰ فروند هواپیما در ناوگان خود دارد که از این تعداد ۲۱۸ فروند زمینگیر شده‌اند. 

۱۱۷ فروند از هواپیماهای زمینگیر شده به فرودگاه  world central منتقل شده و ۱۰۱ فروند دیگر در فرودگاه اصلی دبی قرار دارند.

ارسال نظر