|

پانزده سالگی ایرباس A380

سوپر جامبو اولین پرواز خود را در ۲۷ آوریل ۲۰۰۵ در فرانسه انجام داد؛ دقیقا ۱۵ سال پیش اما این هواپیمای جوان به علت کاهش تقاضا به پایان راه نزدیک شده است.

ایرباس A380 قربانی طراحی خود شده است، اندازه بزرگ این هواپیما به این معنا است که این هواپیما برای شرایط ویژه‌ای مناسب خواهد بود، 

نسخه باری این هواپیما نیز هرگز به بازار عرضه نشد.

با توجه به شرایط فعلی صنعت هواپیمایی، تعداد بسیار کمی از این مدل هواپیما در حال حاضر در پرواز می‌کنند.

برخی از این هواپیماهای زمینگیر شده هرگز به آسمان‌ها باز نخواهند گشت و هواپیماهای دو موتوره جایگزین آن‌ها خواهند شد.

برخی خطوط هوایی مثل سنگاپور و ایر فرانس شروع به بازنشست کردن ناوگان ایرباس A380 خود هستند.

ارسال نظر