|

هواپیمایی ویز ایر اعلام کرد:

آغاز پروازهای ویز ایر

هواپیمایی ویز ایر اعلام کرد که پایگاه خود در فرودگاه لوتون را از تاریخ ۱ مه بازگشایی خواهد کرد.

این پروازها با رعایت اصول بهداشتی انجام خواهد داد.

ماه گذشته، این شرکت هواپیمایی به علت محدودیت‌های مسافرتی عملیات خود را در مرکز Bedfordshire متوقف کرد؛ در حال حاضر به نظر می‌رسد پروازها را در فرودگاه‌ها از سر بگیرد.

بر اساس گزارشات، مجارستان از انجام پروازها با رعایت اصول بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی حمایت می‌کند.

حین انجام پرواز، مسافرین باید از ماسک و دستکش استفاده کنند، همچنین دستمال مرطوب در بین مسافران توزیع می‌شود.

همچنین هواپیماها پس از انجام هر پرواز باید ضدعفونی شوند.

ارسال نظر