|

برخورد سکان افقی بویینگ ۷۷۷ شرکت هواپیمایی امارات با سکان افقی ایرباس A350-1000 شرکت هواپیمایی امارات در فرودگاه بین‌المللی دبی

ارسال نظر