|

پرواز با مهماندار کمتر

هواپیمایی امارات قصد دارد هوپیماهای خود را با تعداد مهماندار کمتر به پرواز در آورد.

این شرکت از دولت امارات مجوز انجام پروازهایش را گرفته است.

برای مراقبت بیشتر و جلوگیری از خطر ابتلا، این شرکت در هر پرواز کمترین تعداد مهماندار مجاز را خواهد داشت.

این پروازها برای حمل‌ونقل بار بوده و بلیط این پروازها فقط به مسافرانی که میخواهند از دبی خارج شوند فروخته می‌شود.

در حالت عادی در هر پرواز A380 تعداد ۲۳ مهماندار و در بویینگ 777 تعداد ۱۴ مهماندار حضور دارد، اما در این پروازها، این هواپیماها حامل تنها ۴ مهماندار خواهند بود.

ارسال نظر