|

زمینگیری بیش از ۱۰۰ فروند هواپیمای جت‌بلو

این عدد تقریبا ۴۰ درصد از ناوگان این شرکت محسوب می‌شود.

تعدادی این هواپیماها در صحرای آریزونا و تعدادی در فرودگاه‌ها پارک شده‌اند.

در حال حاضر حفظ نقدینگی تنها هدف این شرکت‌های هواپیمایی است.

برنامه پروازهای این شرکت هواپیمایی در این ماه ۷۰ درصد کاهش خواهد دارد.

تمامی این اقدامات ناشی از کاهش چشمگیر تقاضای سفرهای هوایی است.

 

ارسال نظر