|

خطوط هوایی تایلند نیز تحت تاثیر کرونا

بحران جهانی کرونا باعث شده که این شرکت ۶۹ فروند از ناوگان ۸۲ فروندی خود را زمینگیر کرده است.

اگرچه که هواپیمایی تایلند مانند دیگر شرکت‌های هواپیمایی به پروازهای ترابری خود ادامه می‌دهد و ممکن است پروازهایی را به منظور بازگرداندن شهروندان تایلندی به این کشور انجام دهد.

این احتمال نیز وجود دارد که شرکت هواپیمایی تایلند به طور موقت کل ناوگان هواپیماهای خود را زمینگیر کند.

این شرکت به دنبال پیدا کردن منابع مالی است تا از این بحران عبور کند، بحرانی که دامن تمام جهان را گرفته است.

ارسال نظر