|

درخواست خطوط هوایی کنیا از دولت

با توجه به شیوع گسترده کووید ۱۹ و تاثیرات این بحران بر صنعت هوانوردی که منجر به لغو بسیاری از پروازها و زمینگیری تعداد زیادی از هواپیماها در جهان شده است، شرکت‌های هواپیمایی برای کنترل کردن اوضاع نیاز به نقدینگی دارند؛

حالا شرکت هواپیمایی کنیا با توجه به اینکه تمام ناوگان خود را زمینگیر کرده  درحال رایزنی با دولت کنیا است تا برای جبران خسارات وارد شده کمک مالی بگیرد و این شرایط بحرانی را طی کند.

 

ارسال نظر