|

بازنشستگی ناوگان ایرباس A340 ویرجین‌ آتلانتیک

این شرکت پس از دو دهه استفاده از A340 در ناوگان خود این هواپیماها را زمینگیر کرد.

در ۲۴ مارس، هر سه فروند A340 این شرکت به سمت فرودگاه Bournemouth پرواز کردند تا آخرین پرواز خود را برای ویرجین‌ آتلانتیک انجام دهند.

این ۳ فروند هواپیما جمعا ۱۸۰۰۰۰ ساعت پرواز انجام داده‌اند.

ارسال نظر