|

شرکت هواپیمایی سنگاپور:

برنامه پروازهای ماه آوریل شرکت هواپیمایی سنگاپور

شرکت هواپیمایی سنگاپور جدول زمان‌بندی ماه آوریل خود را منتشر کرده است که نشان از کاهش بسیاری از پروازهای این شرکت می‌دهد.

این شرکت هواپیمایی فقط به سه شهر اروپایی پرواز خواهد کرد. لندن، فرانکفورت و زوریخ.

تا ژانویه، هواپیمایی سنگاپور به بیش از ۶۰ شهر در سراسر جهان داشت اما با توجه به بحران جهانی کووید ۱۹ تمام کشورها در سراسر جهان محدودیت‌هایی برای پروازها اعمال کرده‌اند ولی شرکت هواپیمایی سنگاپور در حال حفظ برخی از پروازها به اروپا است.

پروازهای لندن توسط  ایرباس A350 و پروازهای زوریخ و فرانکفورت توسط بویینگ ۷۷۷ انجام خواهد شد.

 

ارسال نظر