|

لوفت‌هانزا دو سوم کارکنان خود را تعدیل کرد

۷۰۰ هواپیما از ۷۶۰ هواپیمای موجود در ناوگان لوفت‌هانزا در حال حاضر زمین‌گیر شده‌اند. تداوم لغو پروازها، ۸۷هزار نفر از کارکنان این خطوط هوایی، به صورت محدود به کار گرفته خواهند شد.

اعلام شده که ساعات کاری این افراد و کاهش دستمزدشان به قراردادهایشان بستگی دارد.

لوفت‌هانزا ۱۳۵هزار نفر پرسنل دارد و تعدیل خدمه پرواز و کارکنان بخش فرودگاه را پیش‌تر شروع کرده است. از نظر قانونی، افرادی که کارشان را از دست می‌دهند، حق دریافت ۶۰ تا ۶۷ درصد دستمزد ناخالص را دارند.

 

منبع: دویچه‌وله

ارسال نظر