|

امریکن ایرلاین :

بازنشستگی زودهنگام هواپیماهای امریکن‌ایرلاین

بحران ویروس کرونا باعث شده که بیش از ۴۷۰۰ هواپیما در سطح جهان زمینگیر شوند.

امریکن ایرلاین دو هفته پیش خبر از بازنشستگی ۳۴ فروند بویینگ ۷۵۷ و ۱۷ فروند بویینگ ۷۶۷ داد، اما اکنون قصد دارد ۷۶ فروند بویینگ ۷۳۷ خود را که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ خریداری کرده و همچنین تعدادی از جت‌های منطقه‌ای خود را نیز بازنشسته کند.

امریکن‌ایرلاین در تاریخ ۱۲ مارس اعلام کرد که بازنشستگی بویینگ‌های ۷۵۷ و ۷۶۷ را سریع‌تر از موعد انجام خواهد داد، چرا که هدف کاهش هواپیماهای قدیمی‌ و کم بازده ناوگانش را دنبال می‌کند.

برخی از تحلیلگران معتقدند شرکت‌های هواپیمایی با آسیب فراتر از حد انتظاری مواجه خواهند شد.

 

ارسال نظر