|

تصاویری از هواپیماهای پارک شده در باند 08L فرودگاه بین‌المللی هونولولو (HNL)؛ هاوایی

این هواپیماها به علت کاهش پروازها ناشی از بحران ویروس کرونا در جهان زمینگیر شده‌اند

ارسال نظر