|

فرار از کرونا با لباس عجیب

این مرد با این شکل و شمایل در فرودگاه میامی حضور پیدا کرده و برای کاهش خطر ابتلا به کرونا در حین پرواز این ظاهر را انتخاب کرده است

ارسال نظر