|

شرکت هواپیمایی آفریقای جنوبی

لغو تمامی پروازهای داخلی خطوط هوایی آفریقای جنوبی از فردا

شرکت هواپیمایی آفریقای جنوبی، آخرین شرکتی است که در بحران فعلی هواپیماهای خود را زمینگیر می‌کند.

بنا بر اطلاعیه این شرکت، دولت آفریقای جنوبی در حال اجرای یک قرنطینه ۲۱ روزه است و به دنبال آن تمام پروازهای داخلی لغو خواهند شد.

تعلیق کلیه پروازها تا ۱۶ آوریل ادامه خواهد داشت، پروازهای بین‌المللی این شرکت نیز تا تاریخ ۳۱ مه لغو خواهند شد.

مدیرعامل این شرکت زاک راماسیا نیز در این بحران استعفا داده است؛ او در تاریخ ۱۴ آوریل این شرکت را ترک خواهد کرد. 

راماسیا در سال ۱۹۹۲ به عنوان خدمه پرواز به این شرکت پیوسته بود، و پس از استعفای مدیرعامل سابق این شرکت در ژوئن سال گذشته به عنوان مدیرعامل انتخاب شده بود.

استعفای او در شرایط فعلی می‌تواند بحران شدیدتری را برای این شرکت رقم بزند.

ارسال نظر