|

یک فروند Havilland Dash 8-100 کانادایی به رجیستر C-GRGO و شماره پرواز 5T-656 به همراه ۲۸ سر نشین پرواز دارد‌.

حین صعود به ارتفاع ۱۰۰۰۰ پایی، کاکپیت خلبان را دود فرا می‌گیرد. خدمه پس از نصب ماسک‌های اکسیژن چک‌لیست‌ها را به ترتیب انجام می‌دهند، در پی آن از حجم دود موجود در کاکپیت کاسته می‌شود.

خدمه هواپیما را به Gjoa Haven کانادا دایورت کرده و اعلام وضعیت اضطراری می‌کنند.

هواپیما با ایمنی کامل فرود آمده و مسافرین هواپیما را تخلیه می‌کنند.

بنا بر گزارشات TSB کانادا، هیچگونه آتش‌سوزی رخ نداده است.

 

ارسال نظر