|

خاموش کردن موتور سمت راست (V2524) یک فروند ایرباس A319 هواپیمایی لاتام برزیل

یک فروند ایرباس A319 هواپیمایی لاتام برزیل به رجیستر PR-MAL با شماره پرواز LA-3146 از مبدا ریو به مقصد کوریتیبا به همراه ۱۲۵ مسافر و ۵ خدمه پرواز می‌کرد که خدمه مجبور به خاموش کردن موتور سمت راست (V2524) به علت دریافت هشدار فشار پایین روغن شدند.

خدمه برای فرودی ایمن، هواپیما را به باند 09R فرودگاه سائوپولو دایورت کردند.

هواپیما حدود ۳۰ دقیقه پس از تیک‌آف فرود آمد.

 

ارسال نظر