|

هواپیمای A340 ویرجین‌آتلانتیک در حال حرکت به سمت فرودگاه Bournemouth برای زمینگیری

هواپیمای A340 ویرجین‌آتلانتیک در حال حرکت به سمت فرودگاه Bournemouth برای زمینگیری در آنجا دو فروند A340 دیگر زودتر به فرودگاه رسیدند.

ارسال نظر