|

در نیجه لغو پروازها به مقصد سنگاپور هواپیمایی کانتاس برای سوخت گیری در داروین توقف کرد

از آنجایی که به علت ویروس کرونا پروازها به مقصد سنگاپور لغو شده است، پرواز‌ لندن-سیدنی-لندن هواپیمایی کانتاس که برای سوختگیری در سنگاپور توقف می‌کند، در شهر داروین در شمال استرالیا توقف کرد.

ارسال نظر