|

ممنوعیت پروازها:

لغو پروازهای اتحاد و امارات

فقط هواپیماهایی مجاز به ورود هستند که در حال حاضر در خارج از امارات متحده عربی قرار دارند.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که دولت‌های سراسر جهان محدودیت‌های گسترده مسافرتی را تصویب می‌کنند.

ممنوعیت پروازهای امارات از فردا آغاز می‌شود و هیچ پروازی مجاز  به خروج از کشور نخواهد بود.

ارسال نظر