|

شرکت هواپیمایی نروژ:

هواپیمایی نروژ بودجه حمایتی دریافت کرد

شرکت هواپیمایی نروژ ۱۰٪ از بودجه‌ای که دولت این کشور برای نجات صنعت هواپیمایی در نظر داشت را دریافت کرد.

در تاریخ ۱۹ مارس، دولت نروژ مبلغی حدود ۵۴۲ میلیون دلار را جهت کمک به صنعت هوایی این کشور اختصاص داد، که نیمی از آن به این شرکت هواپیمایی اختصاص داده شد.

در حال حاضر بیشتر ناوگان هواپیمایی نروژی زمینگیر شده است و این شرکت موقتا حدود ۹۰ درصد کارمندان خود را از کار تعلیق کرده است. فقط پروازهای بین نروژ و سوئد به منظور حفظ ارتباط، ارسال کالاها و تجهیزات پزشکی در حال انجام است.

ارسال نظر