|

شرکت‌های هواپیمایی آمریکا پس از ۳۶ سال فقط پروازهای باری انجام می‌دهند

امروز اولین پرواز دالاس‌ را به مقصد فرانکفورت ترک خواهد کرد.

شرکت‌های هواپیمایی آمریکا برای اطمینان از تحویل تجهیزات ضروری پزشکی و سایر کالاها به سایر خطوط هوایی جهان پروازهای باری انجام می‌دهند.

آخرین پرواز باربری که امریکن ایرلاینز انجام داد، در سال ۱۹۸۴ قبل از بازنشستگی ناوگان باربری بویینگ 747 بود.

 

ارسال نظر