|

لغو پروازهای شرکت هواپیمایی ویرجین‌آتلانتیک

شرکت هواپیمایی ویریجین‌آتلانتیک، اعلام کرد که ضمن کاهش چهار پنجم خدمات تقریبا ۸۵ درصد از ناوگان خود را زمینگیر خواهد کرد.

 در نتیجه از کلیه کارمندان خواسته شده که سه ماه مرخصی بدون حقوق را بپذیرند.

جزییات به اشتراک گذاشته شده توسط ویرجین‌آتلانتیک نشان می‌دهد که این شرکت هواپیمایی به دنبال کاهش پروازهای خود تا تاریخ ۲۸ مارس است. 

این شرکت هواپیمایی به تدریج پروازهای خود را از فردا ۱۷ مارس، تا ۲۶ مارس تا زمانی که پروازها به سطح کاهش ۸۵ درصدی برسد، عقب می‌اندازد.

ارسال نظر