|

تعدیل موقت بیش از ۷۳۰۰ ‌کارمند شرکت هواپیمایی نروژ به علت زمینگیری هواپیماها

این مقدار تقریبا ۹۰ درصد از نیروی کار این شرکت را شامل می‌شود.

نیروهای تعدیل شده شامل خلبانان، خدمه پرواز، مهندسین تعمیر و نگهداری و کارمندان اداری نیروهای نیز می‌شود.

 

ارسال نظر