|

ایزی‌جت ناوگان هواپیماهای خود را زمینگیر می‌کند

هدف از این کار کاهش هزینه‌ها عنوان شده است. این شرکت بیشتر پروازهای خود را در روزهای آینده تعلیق خواهد کرد.

اما همچنان برخی  پروازهای آن دایر خواهد بود.

ایزی‌جت ۱/۶ میلیارد پوند نقدینگی، ۵۰۰ میلیارد پوند تسهیلات اعتباری و ۴ میلیارد پوند هواپیماهای بدون موتور را اعتبار شرکت خود معرفی می‌کند.

 

ارسال نظر