|

کاهش ترافیک هوایی:

یکی از ترمینال‌های فرودگاه مرکز شهر میلان از تاریخ ۱۶ مارس به صورت موقت تعطیل خواهد شد

از زمان شیوع ویروس کرونا، شمال ایتالیا اولین ناحیه‌ای بود که با بحران جدی کاهش ترافیک هوایی روبه‌رو شد. ایتالیا از اوایل این ماه به طور کاملا در حالت قرنطینه به سر می‌برد.

حال آنکه ترمینال Linate فرودگاه میلان به طور موقت تعطیل شده و ترافیک هوایی از تاریخ ۱۶ مارس در ترمینال Malpensa متمرکز خواهد بود‌.

این به دنبال تصمیمات اپراتور فرودگاه رم منوط به تعطیلی دو فرودگاه بزرگ شهر از تاریخ ۱۷ مارس است.

ارسال نظر