|

کارخانه ایرباس تحت تاثیر کرونا

ایرباس پس از تشخیص ویروس کرونا در یکی از کارمندان کارخانه اسپانیایی خود (Getafe) به تعدادی از کارمندان این مرکز توصیه کرده است که اقدامات احتیاطی را در رابطه با قرنطینه انجام دهند

قرار است افرادی که با این کارمند تماس مستقیم داشته‌اند قرنطینه شوند.

این کارخانه تولیدکننده سکان افقی هواپیماهای A320 و A330، و قسمت مخروطی شکل دم A350 است.

 

ارسال نظر