|

مدیر عامل بریتیش ایرویز:

هشدار بریتیش ایرویز برای تعلیق کارمندان این شرکت

مدیرعامل بریتیش ایرویز تعلیق کارمندان این شرکت و ممنوعیت پروازها را در آینده نزدیک هشداری جدی تلقی کرد

الکس کروز مدیرعامل شرکت هواپیمایی حامل پرچم بریتانیا، موقعیت فعلی را بحرانی جهانی نامید. 

او از کارمندان خود خواست که آماده روبه‌رویی با هرگونه موقعیتی، مثل تعدیل نیرو و یا زمینگیر شدن هواپیماها را داشته باشند.

ویروس کرونا صنعت هوانوردی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. 

 

ارسال نظر