|

آلن‌جویس بدون دریافت حقوق کار خواهد کرد

آلن‌جویس مدیرعامل هواپیمایی کانتاس بنا بر گسترش ویروس کرونا و به منظور کاهش هزینه‌ها تا پایان سال ۲۰۲۰ بدون دریافت حقوق کار خواهد کرد

علاوه بر این، اعضای هیئت مدیره نیز، شاهد کاهش ۳۰ درصدی دستمزد خود خواهند بود.

 

منبع: سیمپل‌فلایینگ

ارسال نظر