|

تعلیق 250 نفر از کارکنان شرکت هواپیمایی ایربالتیک

شرکت هواپیمایی ایربالتیک ۲۵۰ نفر از کارکنان خود را به علت شیوع ویروس کرونا به طور موقت از کار تعلیق کرد.

به گزارش کن نیوز به نقل از فلایت‌گلوبال این شرکت هواپیمایی دارای ۱۶۰۰ کارمند می‌باشد. قرار است برخی از کارکنان داوطلبانه و با شرایط عدم دریافت حقوق به طور موقت از کار استعفا دهند. 

 

این شرکت هواپیمایی تا کنون ۵۸۰ پرواز خود در ماه‌های می و آوریل لغو کرده است.

ارسال نظر