|

پیشنهاد عجیب ایرآسیا!

ایرآسیا جهت پر کردن صندلی‌های پروازها پیشنهاد سفر رایگان می‌دهد

این هواپیمایی جهت تشویق مردم برای انجام پروازها این پیشنهاد را ارائه داده است، بیش از ۶ میلیون صندلی رایگان به مشتری‌ها پیشنهاد شده است.

 

ارسال نظر