|

توقف به دلیل حال بد مسافر

پرواز هواپیمایی یونایتد به شماره پرواز UA1562 از مبدا کلرادو به مقصد نیوجرسی مجبور به توقف در دنور شد

حال بد یکی از مسافرین، موجب نگرانی مسافرین دیگر در رابطه با ویروس کرونا شد. بنا به گزارشات Albuquerque، سرفه‌ها و عطسه‌های متعدد یکی از مسافرین دیگران را آشفته و نگران می‌کند. مهمانداران سعی به آرام کردم اوضاع می‌کنند و بعد خدمه تصمیم به فرود در دنور می‌گیرند. 

بنابر گزارشات دنورپست، این مسئله موجب درگیری FBI با این موضوع شد. 

 

ارسال نظر